Historia 29.01.22

123

T: Koniec II wojny światowej.

  1. Omówienie treści w podręczniku str.56 -57.
  2. Dokończenie notatki z poprzednich lekcji ( https://szkolapolska.is/szkola-podstawowa/klasa-7a-szkola-podstawowa/historia-22-01-22-2:

3) Pod kontrolą Stalina

     X  bitwa pod Lenino (1943) 

  • 1944 – pobór młodzieży polskiej do wojska

=> WIELKIE STRATY

4) Koniec wojny.

  • Polacy = jedno ze zwycięskich państw, ale źle potraktowane przez sojuszników
  • 7 maja 1945 w Reims: akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Akt wszedł w życie 8.05.1945
  • akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2.09.1945

Zadanie domowe:

  • powtórzyć cyfry rzymskie – gdyż zauważyłam, że wielu uczniom bardzo się mylą cyfry używane w datach itp. Można skorzystać: https://rodzicielskieinspiracje.pl/liczby-rzymskie-cyfry-do-3000-do-druku/ . Po wspólnym powtórzeniu na lekcji, będzie krótka kartkówka, jako okazja do dodatkowej oceny za aktywność.
  • uzupełnić notatkę o Polakach w czasie II wojny światowej. Uczniowie wspólnie zadecydowali, że wolą sprawdziany z mniejszych partii materiału, tak więc za 2 tygodnie zrobimy sprawdzian z samej II wojny światowej (wiadomości z zeszytu).