Historia – 28.11.2020

148

Temat: Polacy na frontach II wojny światowej.

Po klęsce w wojnie obronnej powołano rząd polski na emigracji. Prezydentem został Władysław Raczkiewicz a premierem i naczelnym wodzem – generał Władysław Sikorski.  Generał zawarł układ z Rosją (układ Sikorski-Majski w 1941 roku) pod naciskiem Wielkiej Brytanii. W efekcie z obozów radzieckich zwolniono tysiące Polaków, którzy weszli w skład Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Generał Sikorski zginał w katastrofie lotniczej w niewyjaśnionych okolicznościach w 1943 roku niedaleko Gibraltaru. Po jego śmierci premierem został Stanisław Mikołajczyk  naczelnym wodzem – generał Kazimierz Sosnkowski. Polacy licznie walczyli na frontach II wojny światowej przeciw hitlerowskim Niemcom. Odnosili spektakularne zwycięstwa jak bitwa pod Monte Cassino(1944) i bitwa o Anglię(1940). Wojsko polskie wniosło ogromny wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. Setki tysięcy Polaków walczyło na wszystkich frontach. Wielkie zasługi mają polscy kryptolodzy którzy odszyfrowali niemiecką maszynę szyfrującą „Enigma” dzięki czemu znane były plany i ruchy wojsk niemieckich. Polacy zakończyli wojnę jako jedno ze zwycięskich państw jednak stracili poparcie Brytyjczyków i nie mogli wziąć udziału w paradzie zwycięstwa, a polską flagę zawieszoną 2 maja 1945 roku w Berlinie nakazano zdjąć. Polska na długo trafiła pod kontrolę Rosjan…

Praca na lekcji:

Ćwiczenie 3 i 4 strona 60.

Zadanie domowe :

Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się 5 grudnia.(sprawdzian poniżej)

Wykonaj zadanie 1 i 2 ze strony 59 na lekcję 12 grudnia.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI_7a