Historia 26.02.2022

126

T: Droga do władzy polskich komunistów – kontynuacja

  1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji (np. ponowne wyjaśnienie terminów: referendum, propaganda).
  2. Omówienie treści referendum z 1946r. – str.65, ramka na górze.
  3. “Sowieckie porządki” w polskich partiach str.65-66: PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza), I sekretarz Bolesław Bierut, Polska Rzeczpospolita Ludowa.
  4. Omówienie plakatów propagandowych z podręcznika.

Zad. dom.:  zad.8 str.75 w zeszycie.

Po omówieniu tematu uczniowie grali w grę “Monte Cassino” z serii Znaj Znak – na dwóch kartach odnajdywali takie same znaki, a następnie odczytywali ich znaczenie na odwrocie karty. 

Klasa 7b zdążyła też rozwiązać ludzki węzeł ucząc się, że nie należy się poddawać, choć z początku sprawa wydaje się niemożliwa do rozwiązania. 

Przypominam o udziale w konkursach:

  1. “Być Polakiem”:
TEMATY XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
Grupa, Wiek, Format, Temat
I. 6-9 lat, Prace plastyczne,
Pocztówka z Polski, jaką chcesz otrzymać lub wysłać
II. 10-13 lat, Prace literackie,
Historia mojej rodziny
III. 14-16 lat, Prace literackie,
Spotkanie z Polakiem, który jest dla mnie
wzorem, bohaterem, idolem
IV. 17-22 lat, Prace literackie,
Jestem Polką, Polakiem, ale też obywatelem świata
V. 10-22 lat, Filmy,
Czy jest w Twoim otoczeniu Ambasador polskości ?
A może Ty nim jesteś ?
PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGODNIE Z REGULAMINEM,
DO DNIA 20.03.2022 r.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa na stronie:
   2. Filmowy konkurs historyczny Patria Nostria:

ZADANIE KONKURSOWE – stworzenie 60-cio sekundowych filmów i animacji
prezentujących ważne wydarzenia z historii Polski. Prace mogą być wykonane różnymi technikami
– poczynając od statycznych, ręcznie rysowanych plansz, poprzez animację poklatkową, film z
udziałem aktorów (przeważnie samych uczniów) aż po tzw. machinimę – animacje generowane z
wykorzystaniem silników gier komputerowych.

https://konkurs-patrianostra.pl/o-konkursie

-chętnych uczniów proszę o kontakt 🙂 Zgłoszenia do końca marca, wysyłanie prac do 31.maja.