Historia 23.01.2021

120

Temat: Dzieje Polonii po 1918 roku, cz.2

Polonia w XX wieku stała się liczną i ważną społecznością. Odegrała bardzo ważną rolę w dziejach Polski, dwukrotnie pomagajac rodakom odzyskać pełną niepodległosć. Spośród wielkich skupisk Polonii największą grupą jest Polonia w Stanach Zjednoczonych.

Praca domowa: na plusa  ćw. 3,5 na ocenę bardzo dobrą ćw. od 1-5 str 89, 90.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska