Historia 20.03.2021

174

Temat Polska w czasach przełomu.

Strajk w Stoczni Gdańskiej rozpoczał sie 14 sierpnia 1980r. Na czele stanał Lech Wałęsa. Do strajku dołączyło 160 zakładów. Przygotowano 21 postulatów, które zawierały projekt reformy państwa. Po stronie robotników staneła inteligencja. W ustroju komunistycznym nie było miejsca dla wolnych związków zawodowych, których domagali się strajkujący, więc rozmowy z rządem nie powiodły się. Strajki rozszerzyły się na cały kraj.

Rozpoczął działalnosc Niezależny Samorządowy Związek ,,Solidarność” który liczył 9,5 mln członków. Wkrótce szefem rzadu został generał Wojciech Jaruzelski. Oznaczało to jedno – możliwosc uzycia siły przez władze.

W maju 1981 r. doszło do dwóch dramatycznych wydarzeń. 13 maja miał miejsce zamach na papieża, a póżniej zmarł prymas, kardynał Wyszyński.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. niespodziewanie aresztowano i internowano ponad 5 tysiecy osób z kierownictwa ,,Solidarności” Zwiazek został przez władze uznany za nielegalny. Na ulicach pojawili się żołnierze z bronią i czołgi. Rozpoczał się stan wojenny.

W Polsce władze nadal walczyły z opozycją, a przyznanie pokojowej nagrody Nobla Lechowi Wałęsie za ,,amerykańską prowokację”.

Od 6 lutego do 5 kwietnia trwały tzw ,,rozmowy Okragłego Stołu”, a 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory. Komuniści ponieśli dotkliwą porażkę. Wszystkie miejsca w Sejmie i Senacie, obsadzone zostały w wolnych wyborach. Przypięczetowaniem powrotu demokracji było przekazanie mu insygniów prezydenckich przez ostatniego Prezydenta RP na wychodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego.

Praca domowa.

Przeczytać temat w podręczniku str 107-112. Przepisać notatkę do zeszytu. Ćw. 2,3, 4,5,6  na najbliższych zajeciach będę je sprawdzała na ocenę.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska