Historia 20.02.2020

70

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Pytania na kartkówkę:

  1. W którym roku przypadł Wielki Kryzys, jakie były kierunki emigracji Polaków?
  2. W którym roku ogłoszono stan wojenny?
  3. Po którym roku Polacy nie musieli już opuszczać kraju z powodów politycznych?
  4. W jakim mieście na obczyźnie działał polski rząd?
  5. Wyjaśnij pojęcia: stan wojenny, Wielki Kryzys, wyemigrować.
  6. W którym roku i gdzie miało miejsce wystąpienie robotników?
  7. Jakie zmiany zostały wprowadzone w Polsce w momencie objęcia władzy przez Władysława Gomułę?
  8. W którym roku i kogo wybrano na papieża?

Na ocenę celującą będzie również pytanie.  Powodzenia w nauce.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska