Historia 2.10.21

143

Temat: Wojna obronna – 1939r.

W skrócie omówiliśmy przyczyny wybuchu II Wojny Światowej.

  • Pakt Ribbentrop-Mołotow.
  • Polityka zagraniczna Polski i stosunek do sprawy polskiej mocarstw światowych.

Woja Obronna 1939

  • Atak na Westerplatte.
  • Przewaga militarna armii niemieckiej.
  • Obalane zostały mity dotyczące armii polskie (szarża ułańska, destrukcja polskich sił
    pancernych i powietrznych w pierwszych dniach konfliktu ).
  • Agresja Sowiecka na Polskę.
  • Zawiedzione oczekiwania Polski względem swoich sojuszników zachodnich.
  • Koniec kampanii.