Historia 2.04.2022

99

T: Dzieje Polonii po 1918r.

Lekcje łączone.

  1. Uczniowie, którzy nie pisali wcześniej sprawdzianu – pisali go dzisiaj.
  2. Omówienie tematu polonii w Ameryce (str. 76-82)
  3. Polacy w Kanadzie – str.83-84
  4. Wpływ Polonii na sprawy Polskie (pomoc finansowa, wpływania na polityków w Ameryce itp.)
  5. Dyskusja o sprawach bieżących.

Zadanie domowe: