Historia – 19.12.2020

107

Temat: Zniewolenie Polski.

W lutym 1945 roku odbyła się konferencja na Jałcie na której zdecydowano m.in. o losie Polski po II wojnie światowej. Polska w porównaniu do granic II RP utraciła blisko ¼ swojego terytorium. Najgorsze było jednak to, że nie odzyskała w pełni niepodległości. Podstępem wezwano i aresztowano członków Armii Krajowej, którzy pragnęli by Polska nie stała się państwem komunistycznym. Część bohaterów Polski uciekła z powrotem do lasu by walczyć tym razem z nowym okupantem – Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Największą organizacją tego okresu był WiN – Wolność i Niezawisłość. Sowieci w 1947 roku sfałszowali wybory i rozpoczęli robienie „porządków” w polskich partiach. Od 1948 roku partią rządzącą była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza(PZPR) a nazwę państwa zmieniono na PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rozpoczęła się sowietyzacja gospodarki, która polegała na przejmowaniu majątków prywatnych przez państwo. Poza więźniami politycznymi których w PRL w 1952 roku było aż 50 tyś. Sowieci rozpoczęli walkę z kościołem – aresztowano m.in. prymasa Stefana Wyszyńskiego. Sytuacja w kraju nieco złagodniała po śmierci Stalina w 1953 roku, jednak dopiero w 1956 roku uwolniono około 36 tyś. jeńców.  Stalinizm w Polsce był okresem zastraszania obywateli i niszczenia tradycji narodowej.

Praca na lekcji:

Ćwiczenie 1/71. ćwiczenie 3/72.

Zadanie domowe:

Ćwiczenie 2 strona 71 oraz ćwiczenie 4 strony 72-73.

WESOŁYCH ŚWIĄT.