Historia – 19.09.2020

151

Temat: II Rzeczpospolita. Trudna niepodległość.

Notatka z lekcji:

Po odzyskaniu niepodległości Polska stała się krajem demokratycznym. Młode państwo w okresie 3 lat po odzyskaniu niepodległości zmagało się z konfliktami politycznymi wewnątrz kraju. Faktyczną władzę w państwie objął marszałek Józef Piłsudzki – bohater walk o niepodległość Polski. Władzę przejął jednak w wyniku zamachu stanu w maju 1926 roku. Prezydentem został Ignacy Mościcki zaufany człowiek marszałka. Okres od 1926 roku czyli od przewrotu majowego do 1935 roku kiedy Piłsudzki umiera nazywamy okresem sanacji. Po śmierci Piłsudzkiego marszałkiem został Edward Rydz-Śmigły.

Od początku odzyskania niepodległości Polska była w trudnej sytuacji geopolitycznej. Spośród sąsiadów tylko Rumunia i Łotwa były przyjazne Polsce. Wiele państw rościło roszczenia terytorialne w stosunku do II RP. Polska, która odbudowywała się po 123 latach zaborów aż 1/3 budżetu przeznaczała na armię.  W ciągu 20 lat suwerenności (przyp.1918-1939) udało się odbudować kraj ze zniszczeń i zrealizować ważne inwestycje takie jak m.in. budowa portu w Gdyni, zbudowano również nowoczesny przemysł a na wsiach zaczęły się pojawiać maszyny rolnicze.

Polska była podzielona na 16 województw z Warszawą jako stolicą. Jednak dało się zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy wschodem Polski a zachodem. Często określało się wschód kraju jako Polskę “B” wskazując na mniejsze zaludnienie i zagospodarowanie a także na region znacznie uboższy od zachodu kraju.

Praca na lekcji 

Zadanie 4 strona 19.

Zadanie domowe:

Dokończyć zadanie z lekcji w domu.

Poniżej zamieszczam przedmiotowy system oceniania z historii oraz PODSTAWA PROGRAMOWA DLA PRZEDMIOTU HISTORIA DLA KLASY 7 SP Przedmiotowy system oceniania z historii