Historia 19.03.2022

95

T: Zniewolenie Polski (notatka – ciąg dalszy).

5. Terror.

 • aresztowania żołnierzy AK, Polskich Sił zbrojnych, inteligencji, chłopów przeciwnych kolektywizacji (łączenia ziem w PGR)
 • skazywano pod byle pretekstem (np. żart o Stalinie)
 • walka z Kościołem i usunięcie religii ze szkół, aresztowania księży (np. prymas Stefan Wyszyński)
 • w szkołach specjalne programy nauczania i podręczniki (by wychować ludzi posłusznych partii i ZSRR)

6. Polityka

 • rząd emigracyjny traci poparcie
 • na emigrację udali się patrioci dbający o polskie tradycje
 • brak funduszy na politykę i dyplomację (dotyczy rządu emigracyjnego)

7. “Odwilż”

 • 5 marca 1953 umiera Stalin
 • powoli zachodzą zmiany
 • działa Radio Wolna Europa
 • 1956 – amnestia dla więźniów politycznych

Po dokończeniu notatki wykonaliśmy ćwiczenia: 1/71, 3/72, 4/72, 6/74

Zadanie domowe: nauczyć się do sprawdzianu z notatki z dwóch ostatnich lekcji

( poprzednia: https://szkolapolska.is/szkola-podstawowa/klasa-7a-szkola-podstawowa/historia-12-03-2022-3 )