Historia 18.09.2021

149

Temat: II Rzeczpospolita – trudna niepodległość

  1. Omówiliśmy zagadnienia w podręczniku str.8-11 oraz dodatkowe informacje na temat marszałka J. Piłsudskiego.
  2. Wyjaśnianie definicji: demokracja, ustrój, monarchia, konstytucja, zamach stanu, sanacja, kryzys gospodarczy.
  3. Analiza ilustracji w podręczniku oraz mapy przedstawiającej teren II RP i kontury teraźniejszej Polski.

Zadanie domowe dla chętnych:

  • wyszukać informacje na temat współczesnych monarchii w Europie.