Historia 17.04.2021r.

112

Temat: III Rzeczypospolita – budowa niepodległego państwa.

W latach 90. sytuacja sie zmieniła, Polska zapoczątkowała bowiem przemiany, nazwane “jesienia narodów”, czyli stopniową likiwdację panowania Zwiazku Radzieckiego nad Europą Środkową. Bez “Okrągłego stołu”, wyborów z 1989 roku i upadku komunizmu w Polsce nie byłoby zburzenia muru berlińskiego. Żołnierze radzieccy opuścili teren Rzeczypospolitej. Konstytucje; mała z 1992 i nowa z 1997 roku zakończyły ostatecznie zwiazki z czasami PRL.

12 marca 1999r. Bronisław Geremek minister spraw zagranicznych podpisał akt przystąpienia Polski do NATO.

Praca domowa.

Przepisz notatkę do zeszytu, przeczytaj temat w podręczniku, napisz w zeszycie jakie prawa i obowiązki niesie za sobą przystąpienie Polski do NATO podręcznik str 118-119. Za tydzień będzie ostateczny termin poprwy sprawdzianu.

pozdrawiam

Sylwia Bagińsak