Historia 16.10

170

Temat: Okupacja niemiecka.

  1. Analiza mapy na str.33 w podręczniku.
  2. Okupacja niemiecka – podręcznik str.33-35.
  3. Wyjaśnienie pojęć: okupacja, getto, łapanka, deportacja, obóz jeniecki, koncentracyjny, zagłady.
  4. Film edukacyjny na temat losów dzieci w obozach koncentracyjnych “Dzieci z Auschwitz”:

https://www.youtube.com/watch?v=HYNfgPeG4UE

Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądał obóz w Oświęcimiu (Auschwitz) – Brzezińce (Birkenau), tu dobrze widać, w jakich warunkach przetrzymywano tam ludzi i jak wielki teren zajmował obóz:

Auschwitz:

https://www.youtube.com/watch?v=ua3cYRvN7iA

Birkenau:

https://www.youtube.com/watch?v=EQNxvUUDyjI

Zebrałam zeszyty by sprawdzić zadania domowe. Kto ich nie wykonał lub pisał w podręczniku – proszę o przepisanie do zeszytu i oddanie mi za dwa tygodnie.

Zapowiedziałam też kartkówkę z pojęć, głównie z podręcznikowych słowniczków (str.17,28,43-nie cały) ale niektóre definicje znajdują się tylko w treści lekcji, dlatego podaję spis definicji tutaj:

demokracja, konstytucja, ustrój, zamach stanu, Polska A i Polska B, Enigma, cywil, pancernik, okupacja, getto, wysiedlenie, deportacja, łapanka, obóz jeniecki, obóz koncentracyjny, obóz zagłady, represje, gestapo, krematorium, zagłada.

+na 6: np.: kampania wrześniowa, pakt Ribbentrop-Mołotow, sojusznik, złożyć broń, siła robocza, egzekucja, jeniec wojenny, zbrodnia, podludzie, rasa panów.