Historia 16.01.2021

93

Temat: Dzieje Polonii po 1918 roku.

Najwięcej Polaków opuściło kraj w latach Wielkiego Kryzysu. Liczba Polaków za granicą zwiększyła się zwłaszcza tuż po II wojnie światowej. Do karaju nie powróciło vwielu cywilów i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy nie godzili się na władzę komunistów w Polsce. Następna fala emigracji ruszyła dopiero w latach 70. Ogłoszenie w Polsce stanu wyjątkowego = 13 grudnia 1981r. spowodowało, że znowu pojawiła się fala uchodźców politycznych, zamierzających pozostać na stałe na Zachodzie. W latach międzywojennych Polonia liczyła 5 milionów osób.

Bogatsi Amerykanie polskiego pochodzenia często inwestowali w Polsce, mimo to nie stworzono w niepodległej Polsce specjalnych warunków dla inwestycji polsko  amerykańskich. Ochotników walczących o niepodległość Polski w Armii Hallera nie wynagrodzono nawet polskim obywatelstwem.