Historia 15.05.2021

41

Omówienie sprawdzianu.

pozdrawiam

S. Bagińska