Historia 15.01

127

Temat: Polacy na frontach II wojny światowej.

  1. Rząd polskie na emigracji str.51
  2. Śmierć gen. Władysława Sikorskiego str.52
  3. Polacy na morzu i w powietrzu str.52-55

Zadanie domowe: Wyszukać i napisać krótko w zeszycie na temat:

  1. orderu Virtutti Militari
  2. bitwy o Njardvik