Historia 13.11

132

T: Polacy podczas okupacji – notatka do zeszytu

 1. Okupacja niemiecka
 • ziemie polskie podzielono na dwie części: 1) ziemie wcielone do Niemiec, 2) Generalne Gubernatorstwo
 • wysiedlanie z 1) do 2)
 • Niemcy = “rasa panów”, inni= “podludzie” przydatni tylko do pracy
 • zamknięto szkoły, uczono tylko czytania, pisania i liczenia po niemiecku, j. polski był zakazany
 • wymordowano inteligencję (np. LAS W PALMIRACH 1940r.)
 • łapanki -> do pracy w Niemczech, -> do obozów koncentracyjnych, -> do obozów zagłady
 • Getta dla Żydów
 • działała tajna policja polityczna – gestapo

2. Okupacja radziecka

 • armia ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) wkracza do Polski 17 września 1939r.
 • mordowano “klasę wyższą”
 • sfałszowane wybory
 • wywożono Polaków w głąb Rosji do obozów (obóz=łagr, system obozów=gułag)
 • zamordowano jeńców wojennych, oficerów (25 tyś.) – KATYŃ, CHARKÓW, MIEDNOJE, 1940r.
 • kłamstwo katyńskie: Rosja obwinia o zbrodnie Niemców