Historia – 12.12.2020

139

Temat: Polacy na frontach II wojny światowej.Bitwa o Anglię.Bitwa pod Monte Cassino.

Bitwa o Anglię – 10 lipca – 30 października 1940.

Bitwa o Monte Cassino – 17 stycznia – 19 maja 1944.

Enigma – niemiecka przenośna elektromechaniczna maszyna szyfrująca. Po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się rozszyfrować polskim kryptologom w grudniu 1932 roku w Pałacu Saskim w Warszawie, mieszczącym siedzibę Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Prace Polaków, głównie Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego pozwoliły na dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma najpierw w Polsce, a po wybuchu II wojny światowej we Francji i Wielkiej Brytanii.

Praca na lekcji:

Filmy edukacyjne :