Historia 12.03.2022

115

T: Zniewolenie Polski (notatka).

 1. “Porządek pojałtański”
 • teren Polski zmniejszył się o 1/4
 • utworzono wspólny rząd polskich komunistów i przedstawicieli władz emigracyjnych
 • zwolennik niepodległości – Stanisław Mikołajczyk
 • rząd w Londynie stracił poparcie

2. Droga komunistów do władzy

 • aresztowania bohaterów AK
 • działał Urząd Bezpieczeństwa (UB): aresztowania, tortury, egzekucje
 • 1946 – REFERENDUM ( namawiano do głosowania 3x TAK)
 • 1947 – wybory (aresztowania opozycji, fałszerstwa)
 • Mikołajczak ucieka do USA

3. “Sowieckie porządki”

 • likwidowano partie polityczne
 • PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
 • I sekretarz partii sprawował władzę, ale pytał o wszystko Stalina
 • sekretarzem w tych czasach był Bolesław Bierut
 • 1952 – zmiana konstytucji
 • nowa nazwa państwa PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa)
 • nie przestrzegano praw obywateli
 • CENZURA (telefonów, listów, radia, TV, prasy)

4. Gospodarka

 • przejmowano prywatne majątki i zakłady
 • PGR – Państwowe Gospodarstwa Rolne
 • zniszczono wolny handel
 • budowano wielkie zakłady przemysłowe

Zadania domowego brak – za tydzień dokończymy notatkę, z której za 2 tygodnie uczniowie napiszą test (zgodnie z ustaleniami, że wola więcej sprawdzianów z mniejszej partii materiału).