Geografia zajęcia on-line 7.11.2020r.

194

Temat. Ludność Polski.

W Polsce mieszka ok.38 mln ludzi. Pod względem narodowościowym Polska jest krajem prawie jednolitym. Są to mniejszości narodowe m.in. Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Romowie, Żydzi, Tatarzy i Wietnamczycy. Mają oni swój język , obyczaje i kulturę.

Rozmieszczenie ludności w Polsce jest nierównomierne. Najwięcej Polaków mieszka na południu Polski, mniej w środkowej Europie, a najmniej na północy.

Średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 osoby/ na km.2. W polskich miastach mieszka 61% ludności Polski.

Praca domowa. Do zeszytu zad.1 str.18. Ustnie 1,2,3,4 str.17.

Pozdrawiam L.Bogdan