Geografia 6.11.2021

134

T: Surowce mineralne Polski.

  1. Omówienie występujących na terenie Polski surowców mineralnych: węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego, rudy żelaza, miedzi, rudy cynku i ołowiu, siarki, surowców skalnych (wapieni, dolomitów, gipsów). Podręcznik str. 32-33.
  2. Odszukanie na mapce rejonów występowania złóż str. 37.
  3. Początki górnictwa. Kopalnia krzemienia sprzed 5 tyś lat w Krzemionkach Opatowskich. Sposoby wydobywania surowców i koszty eksploatacji kopalni: naziemna (odkrywkowa), podziemna (głębinowa, otworowa), podmorska. Kopalnie odkrywkowe na Islandii: kamieniołomy.
  4. Wspomnienie o kopalni soli w Wieliczce.

Zadanie domowe:

  • przepisać do zeszytu i wykonać zadanie na stronie 38 w podręczniku.
  • dla ciekawych więcej informacji tu:

https://www.pgi.gov.pl/muzeum/kopalnia-wiedzy-1/10452-surowce-mineralne-polski.html?showall=1