Geografia 5.12.2020r.

100

Temat. Surowce mineralne Polski.

Surowce mineralne występujące w Polsce;

*węgiel kamienny ( Wyżyna Śląska, Wyżyna Lubelska)

*węgiel brunatny (Zagłębie Konińskie i Bełchatowskie, Zagłębie Turoszowskie)

*ropa naftowa, gaz ziemny ( okolice Jasła, Krosna i Gorlic)

*rudy żelaza (na północ od Suwałk)

*miedż ( Nizina Śląska)

*rudy cynku i ołowiu ( Wyżyna Śląska i Wyżyna, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska)

*siarka (Kotlina Sandomierska)

*wapienie, dolomity, gipsy (Wyżyna Lubelska, Wyżyna Małopolska, Wyżyna Wyżyna Krakowsko – Częstochowska)

*granity, bazalty, marmury ( Sudety, Góry Świętokrzyskie)

* kopalnia soli w  Wieliczce

Praca domowa. Przeczytać temat str. 32- 37. Zad.1 str. 38 ( pisemnie). Utrwalić wiadomości z przerobionego materiału.

Pozdrawiam L.B.