Geografia 12.03.2022

86

Temat: Ochrona środowiska Polski c.d.

Rezerwaty Przyrody:

  • zajmują poniżej 500 ha w Polsce,
  • chroniona jest w nich albo cała przyroda, albo tylko jej elementy, np. rośliny, formy skalne itp.
  • wszelka działalność na terenach rezerwatów przyrody jest zakazana.

Parki krajobrazowe:

  • mają na celu zachowanie walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, krajobrazowych,
  • można na ich terenie prowadzić działalność gospodarczą ale tylko w takiej formie, która nie powoduje znacznego przekształcenia krajobrazu.

Pomniki przyrody:

  • mniejsze unikatowe obiekty przyrodnicze, które podlegają ochronie.
  • mogą to być np. stare parki, pojedyncze drzewa, głazy, jaskinie, wąwozy, źródła, wodospady, itp.

Zadanie domowe:

Dokończyć karty pracy otrzymane na lekcji.

Na następnej lekcji NIE PYTAM z mapy.

Pozdrawiam.