Geografia 5.02.22

123

Temat: Przemysł w Polsce.

  1. Omówienie tematu na podstawie wiadomości z podręcznika str. 76-81.
  • Przemysł wydobywczy – przypomnienie
  • Przemysłu przetwórczy – omówienie poszczególnych gałęzi, podawanie przez uczniów znanych im przykładów oraz porównanie z odpowiednikami islandzkimi danej dziedziny.
  • wykonanie wspólne ćwiczeń 1 i 2 na stronie 79.

Zadanie domowe:

-ćwiczenie 3, str.81

-ćwiczenie 2, str.82