Geografia 30.10.2021

105

Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski

Notatka z lekcji:

Polska jest krajem nizinnym, co widzimy na pierwszy rzut oka kiedy patrzymy na mapę.

Powierzchnia Polski ma charakter pasowy, równoleżnikowy. Pasy wzniesień występują naprzemiennie z pasami obniżeń

Wyróżniamy 6 pasów:

  • Pas Pobrzeży
  • Pas Pojezierzy
  • Pas Nizin Środkowopolskich
  • Pas Wyżyn
  • Pas Kotlin
  • Pas Gór

Najniżej położony punkt Polski to Raczki Elbląskie (-1,8 m p.p.m)

Najwyżej położony punkt w Polsce to szczyt Rysy (2499 m n.p.m)

Obydwa punkty do zapamiętania na mapie.

Zadanie domowe :

  • Zadanie 3, strona 31 (bez punktu a)

Zbiorę zeszyty z zadaniami.

Pozdrawiam.