Geografia 3.10.2020r.

146

Temat. Podział administracyjny Polski.

Stolicą Rzeczpospolitej Polskiej jest Warszawa; mieszczą się tutaj ważniejsze urzędy państwowe a także dwuizbowy Senat i Sejm. Od 1 stycznia 1999 r. Polska podzielona została na 16 województw. Województwa zostały podzielone na mniejsze jednostki administracyjne – powiaty, a te na gminy.

Praca domowa. Przeczytać temat str. 8 – 12, przepisać notatkę do zeszytu. Ustnie zad.1 str.13.

Pozdrawiam L. Bogdan