Geografia 29.01

117

Temat: Rolnictwo w Polsce

Notatka z lekcji:

Na rolnictwo w Polsce składa się produkcja roślinna i zwierzęca.

Najważniejsze grupy wśród roślin uprawnych stanowią :

 • zboża
  • pszenica (zajmuję największy areał, w zbiorach pszenicy zajmujemy 15 miejsce na świecie)
  • żyto
  • pszenżyto (Polska jest światowym liderem w produkcji, stosowane głównie jako pasza dla zwierząt)
  • jęczmień
  • owies
 • rośliny okopowe
  • ziemniaki (mniejsze wymagania glebowe niż burak cukrowy)
  • buraki cukrowe
 • rośliny przemysłowe
  • rzepak
  • len
  • konopie
  • tytoń
  • chmiel
 • owoce i warzywa
  • jabłka
  • porzeczki
  • maliny
  • truskawki
  • marchew
  • kapusta
  • kalafior
  • ogórki
 • rośliny lecznicze (zioła)

Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, to rolnicy hodują zwierzęta na mięso, mleko, jajka, skóry, miód, wełnę.

Pogłowie bydła w Polsce wynosi ok. 6 mln sztuk. Polska w hodowli bydła zajmuje 6 miejsce w Unii Europejskiej. Lepiej rozwinięta jest hodowla bydła mlecznego niż mięsnego.

Pogłowie trzody chlewnej jest większe niż bydła. Systematycznie maleje co spowodowane jest wzrostem cen pasz.

Drób to kury, kaczki, indyki, gęsi, strusie, bażanty, przepiórki, gołębie. Drób hodowany jest na mięso, jaja, pierze, puch oraz nawozy naturalne. Aż 90% pogłowia drobiu to kury z czego 40% to kury nioski. Chów kur prowadzony jest w wielkich fermach oraz gospodarstwach indywidualnych.

Pogłowie koni w Polsce systematycznie maleje, kiedyś konie wykorzystywane były do pracy w gospodarstwach i w leśnictwie, dziś są utrzymywane raczej w celach rekreacyjno-sportowych.

Zadanie domowe:

Doczytać temat w podręczniku (strona 73).