Geografia 28.11.2020r.

140

Temat. Ukształtowanie  powierzchni Polski.

Polska jest krajem nizinnym, o charakterze pasowym, równoleżnikowym.

Pasy krain;

-pas pobrzeży

-pas pojezierzy 

-pas nizin środkowopolskich

-pas wyżyn

-pas kotlin

-pas gór

Średnia wysokość terenu Polski wynosi 173m n.p.m. ( w Europie 292m n.p.m.)

Najniżej położonym punktem Polski – -1,8m p.p.m. Raczki Elbląskie.

Najwyższym szczytem Polski są Rysy – 2499m n.p.m.

Praca domowa.

Ćwiczenie 1 str.30, zad.3 str.31 ( pisemnie), zad.1,2, str. 31 ( ustnie), zad.4,5, dla chętnych.

Pozdrawiam L. Bogdan