Geografia 28.01.2023

60

Temat: Rolnictwo Polski
Temat rozbity na dwie lekcje. W pierwszej części mówiliśmy problematykę rolnictwa w Polsce oraz wspomnieliśmy trochę o historii uprawy roślin i hodowli zwierząt w Polsce. Pełna notatka ukaże się jak omówimy temat w całości.