Geografia 27.11.2021

148

Temat lekcji: Klimat Polski c.d.

Na lekcji omawialiśmy cechy charakterystyczne klimatu Polski. Jakie masy powietrza napływają nad Polskę.

Przeanalizowaliśmy pory roku jakie występują w Polsce oraz jak wyglądają średnie temperatury powietrza i średnie opady atmosferyczne w Polsce.

Zadanie domowe to ćwiczenie 4 strona 45, które będzie również notatką z lekcji. Proszę o zapisanie zadania domowego zdaniami w zeszycie.

Proszę również przygotować się z mapy oraz osoby, które nie oddały mi zeszytu z zadaniem domowym żeby miały ten zeszyt ze sobą.

Jeżeli jest ktoś kto nadal nie ma oceny z kartkówki, będzie również na następnej lekcji odpytany z 3 pierwszych tematów.

Pozdrawiam.