Geografia 27.02.2021r.

73

Temat. Gleby w Polsce

Gleba powstaje ze skały macierzystej, które trwają nieprzerwanie od tysięcy lat. W tych przemianach najważniejszą rolę odgrywają : woda, nasłonecznienie, temperatura powietrza, opady, wiatr, rośliny, zwierzęta i człowiek.

Rodzaje gleb: gleby inicjalne, rędziny, czarnoziemy, mady, gleby bagienne, gleby bielicowe , brunatne i płowe.

Praca domowa .Utrwalić wiadomości o Morzy Bałtyckim. ( kartkówka przeniesiona z poprzedniego tygodnia)

Pozdrawiam  i do zobaczenia L. Bogdan