Geografia 26.03.2022.

100

Temat: Środowisko naturalne Pobrzeży Południowobałtyckich

Pobrzeża Południowobałtyckie to obszar położony na południe od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Pobrzeże Południowobałtyckie w Polsce dzieli się na :

  • Pobrzeże Szczeciński- najszersze,
  • Pobrzeże Koszalińskie
  • Pobrzeże Gdańskie- najwęższe

Przebieg morskiej linii brzegowej w Polsce jest różnorodny. Ogólnie można przyjąć, że na wschodzie i zachodzie jest on urozmaicony, a w części środkowej wyrównany. Na Pobrzeżu Szczecińskim znajduje się wiele wysp wraz z największą z nich Wolinem, które odcinają od pełnego morza Zalew Szczeciński. Z kolei na Pobrzeżu Gdańskim mamy dwa długie półwyspy – Mierzeję Helską i Wiślaną – wydzielające Zatokę Pucką i Zalew Wiślany. Na Pobrzeżu Koszalińskim również występują mierzeje, ale mają one charakter zamknięty i odcinają od morza liczne jeziora przybrzeżne.

Rodzaje wybrzeża:

  • niskie- plaże
  • wysokie – klify ( w Polsce wysokie klify występują na wyspie Wolin i w okolicach Przylądku Rozewie w Gdyni.

Zadanie domowe:

Poszukaj informacji o miejscowości Trzęsacz, położonej na naszym wybrzeżu. Wyjaśnij, dlaczego to miejsce jest tak ciekawe i warte zwiedzenia.

Pozdrawiam.