Geografia 22.01.2022

122

T: Gleby, roślinność i zwierzęta w Polsce.

  1. Omówienie informacji na temat rodzajów gleb występujących na terenie Polski str.61
  2. Flora i fauna w Polsce – str.62-63 i 64-65.
  3. Dyskusja na temat występowania wymienionych w podręczniku gatunków roślin i zwierząt spotykanych w Polsce i porównanie z występowaniem ich przedstawicieli na Islandii.

Zadanie domowe:

  • zad.1 i 3 str.66