Geografia 21.11.2020r.

126

Temat. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Na zajęciach omówiliśmy wiadomości dotyczące położenia Polski, podziału administracyjnego, ludności oraz przeszłości geologicznej obszaru Polski.

Praca domowa. Utrwalać wiadomości.

Pozdrawiam L. Bogdan