Geografia 21.01.2023

80

Temat lekcji: Fauna i flora Polski

Na lekcji omówiliśmy charakterystyczne dla Polski gatunki roślin i zwierząt. Wspomnieliśmy o warstwowej budowie lasu oraz dominujących w nich gatunkach roślin i zwierząt

Do utrwalenia wiadomości wystarczą nam informacje zawarte w podręczniku.

Pozdrawiam, Dariusz Iwanski