Geografia 2.10.2021

159

Temat: Ludność Polski

Notatka z lekcji:

W Polsce mieszka ok. 38 milionów ludzi. W 2020 r liczba ludności w Polsce wynosiła 37 734 000.

Mężczyźni stanowią 47,9 % ogółu, czyli na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet. Dzieję się tak ponieważ średnia długość życia mężczyzn (70 lat) w Polsce jest krótsza niż kobiet (80 lat).

Za granicą kraju żyje ok 12 milionów Polaków, czyli liczba Polaków na świecie wynosi ok.50 milionów.

Pod względem narodościowym Polska jest krajem prawie jednolitym. Największą mniejszością narodową zamieszkującą Polskę są Niemcy, natomiast najmniejszą mniejszością narodową zamieszkującą Polskę są Tatarzy.

Językiem urzędowym obowiązującym w Polsce jest język polski.

Rozmieszczenie ludności w Polsce jest nierównomierne.

Najwięcej ludności mieszka e południowej części Polski, środkowy pas Polski jest średnio zaludniony, natomiast północna część Polski charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia.

Średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 124 os /  km².

Na lekcji wspólnie wykonaliśmy ćwiczenia ze strony 17.

Zadanie domowe:

Zadanie 1 strona 18.

na lekcji będę pytała z mapy.

Pozdrawiam