Geografia 2.04.2022

90

T: Środowisko naturalne Pobrzeży Południowobałtyckich – kontynuacja.

Lekcje łączone.

  1. Powtórzenie informacji i pojęć z poprzedniej lekcji (mierzeja, klif, plaża, wydma…)
  2. Omówienie tematu : klimat, gleby, rośliny i zwierzęta Pobrzeży Południowobałtyckich
  3. Ujścia Wisły i Odry
  4.  Typy krajobrazów:
  • wybrzeża — wysokie, niskie, mierzejowo‑zalewowe, wydmowe;

  • równiny morenowe — wyniesiony i lekko falisty obszar, lokalnie porozcinany dolinami małych rzek;

  • równiny deltowe i płaskie dna zagłębień bagienno‑jeziornych.

Omówione treści znajdują się tu:

https://zpe.gov.pl/a/srodowisko-naturalne-pobrzezy-poludniowobaltyckich/DRkO80Fv8

Zadanie domowe:

  • wykonać ćwiczenia 6 i 7 z linku powyżej NA SAMYM DOLE STRONY (możliwość samodzielnego sprawdzenia bezpośrednio na stronie).