Geografia 19.03.2022

106

T: Geograficzne regiony Polski

  1. Wyjaśnienie terminów kraina geograficzna i region geograficzny: zarówno kraina, jak i region to wydzielony obszar o charakterystycznych cechach fizycznogeograficznych mający jednorodne pochodzenie. Kraina zazwyczaj jest większa od regionu i to może być podstawowa różnica między tymi jednostkami.
  2. Kryteria podziału i klasyfikacji.
  3. Odszukiwanie na mapie miejscowości, z których pochodzą uczniowie (lub ich rodziny) i odczytywanie nazw krain geograficznych, na terenie których się znajdują.

Zadanie domowe:

Zadanie 1 i 2 (na końcu, oznaczone jako zadanie domowe) na stronie: https://zpe.gov.pl/a/geograficzne-regiony-polski/D1Fs3n8z2 (przepisać do zeszytu).