Geografia 18.09.2021

172

Temat: Położenie Polski w Europie

Na lekcji rozmawialiśmy o położeniu Polski, matematyczno-geograficznym położeniu Polski, o obszarze jaki zajmuję Polska, omawialiśmy przebieg granic i zapoznaliśmy się z krajami sąsiadującymi z Polską.

Notatka z lekcji:

Polska jest krajem środkowoeuropejskim (znajduje się w środkowej części Europy).

Matematyczno-geograficzne położenie Polski wyznaczają najdalej wysunięte na północ, południe, zachód i wschód punkty:

  • na północy Jastrzębia Góra “Gwiazda Północy”
  • na południu szczyt Opłonek w Bieszczadach
  • na zachodzie kolano Odry koło Cedyni
  • na wschodzie kolano Bugu koło Hrubieszowa (punkty do zapamiętania w czasie odpytywania z mapy).

Obszar Polski wynosi 312 685 km² ( 9 miejsce w Europie), środek Polski znajduję się w miejscowości Piątek niedaleko Łodzi.

Obecnie Polska graniczy z siedmioma państwami (Rosja- Obwód Kaliningradzki, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy. Najdłuższa granica 790 km to granica z Czechami, najkrótsza granica 103 km to granica z Litwą.

Zadanie domowe:

Przeczytać tekst ze strony 6 w podręczniku i na jego podstawie odpowiedzieć na pytania, przepisać lub wkleić do zeszytu notatkę z lekcji.

Pozdrawiam.