Geografia 17.04.2021r.

104

Temat. Typy lasów w Polsce.

Las to nie tylko zbiorowisko drzew, to także system żywych organizmów. Żyje w nich mnóstwo małych i dużych zwierząt m.in; ślimaków, owadów, ptaków, gadów, i ssaków.

Są to;

grądydęby graby, wiązy, klony

bory dęby, brzozy, topole

łęgi – (las występujący nad wodą), olsza, wierzba, topola, jesion

buczyna – buk

– olsy – ( przez cały rok panuje tam bagno), olsza czarna.

Pozdrawiam i do zobaczenia L. Bogdan