Geografia 15.10.2022

108

W pierwszej części lekcji zrobiliśmy krótki sprawdzian. W drugiej częśći – zapoznaliśmy się z tablicą stratygraficzną