Geografia 15.05.2021r.

30

Temat. Ochrona środowiska Polski.

Ekologia – działania promujące ochronę środowiska przyrodniczego, naturalnego.

Ochrona przyrody – działalność  mająca na celu zachowanie  lub przywrócenie cennych elementów przyrody.

Pozdrawiam L.Bogdan