Geografia 14.01.2023

98

Temat zajęć: Gleby w Polsce.

Na zajęciach wyjaśniliśmy:

Co to jest gleba oraz główne typy gleb w Polsce

Gleba to najbardziehj zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej powstająca w wyniku wietrzenia skał, czyli długotrwałych, złożonych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących pod wpływem czynników atmosferycznych, wody oraz działania mikroorganizmów.

Głowne typy gleb w Polsce

Gleby inicjalne – Powstaja w miejscach gdzie ludzie, lub warunki naturlane powódją odsłaniecie skały. Np Tereny górskie: Karpaty, Sudety lub nieczynne kopal;nie odkrywkowe

Rędziny – Powstaja na podłożu skalnym bogatym w wapienie, gips i kredę. Np Wyżyna Śląśka, Małopolska, Krakowsko Częstochowska.

Czarnoziemy – Powstałe na skałach lessowych porośniętych trawą. Np Wyżyna Lubelska, Nizina Śląska

Mady i gleby bagienne – Powstają w dolinach rzek, na miejscach zarastających jezior i na bagnach. np Doliny rzek, Żuławy Wiślane

Gleby bielicowe – Powstają na podłozu piaszczystym w lasach iglastych. Prawie cała Polska oprócz gór i dolin rzecznych