Geografia 12.12.2020r.

90

Temat. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o Polsce.

Na zajęciach powtórzyliśmy wiadomości na temat ukształtowania i krajobrazów w Polsce.

Pozdrawiam L. Bogdan