Geografia 11.09.2021

154

Lekcja organizacyjna

Zapoznanie się z przedmiotowym systemem oceniania oraz tematami z jakimi będziemy pracować w ciągu roku.