Geografia 09.01.2021r.

97

Temat. Klimat Polski -c.d.

Polska leży w strefie klimatycznej, klimat Polski jest klimatem przejściowym, pośrednim pomiędzy morskim i kontynentalnym. Klimat ten charakteryzuje się częstą zmianą pogody. Inną cechą wyróżniającą klimat Polski jest istnienie sześciu klimatycznych pór roku.