Geografia 08.10.2022

139

Temat lekcji: Ludność Polski

Na zajęciach omówiliśmy liczbę ludności polski, rozmieszczenie oraz strukturę wieku ludności.

Notatka do lekcji.

1*Liczba ludności

W Polsce mieszka około 38 mln osób. Na liczbę tę składają osoby na stałe zamieszkujące w Polsce czyli:
-obywatele polski (w tym cudzoziemcy)
– osoby posiadające obywatelstwo ale przebywające za granicą
Liczba ta nie uwzględnia osób które przebywają tymczasowo oraz nielegalnie.

2* Rozmieszczenie ludności
Ludność naszego kraju rozmieszczona jest nierównomiernie. Najbardziej gęste zaludnienie występuje w Polsce Centralnej i Południowej, a najmniejsza gęstość występuje w Polsce Północno‑Zachodniej i Północno‑Wschodniej oraz w Bieszczadach.

3*Długość życia

Średnia długość życia w Polsce wynosi 81 lat dla kobiet i niespełna 73 lata dla mężczyzn. Kobiety żyją dłużej, ponieważ prowadzą zdrowszy tryb życia – lepiej się odżywiają, piją mniej alkoholu, rzadziej palą papierosy, bardziej dbają o zdrowie, są mniej narażone na urazy i wypadki. Długość życia zależy też od miejsca zamieszkania. Najkrócej żyje się na obszarach zanieczyszczonych, często biednych, ze słabym dostępem do służby zdrowia i oświaty. Najdłużej natomiast pomimo stosunkowo dużego zanieczyszczenia żyje się w dużych miastach ze względu na dobry dostęp do służby zdrowia i oświaty oraz na mało zanieczyszczonych obszarach wschodniej i południowo‑wschodniej Polski.

Od przyszłego tygodnia zaczynamy wchodzimy już w krajobrazy polski dlatego zrobimy sobie szybki sprawdzian z poprzednich lekcji.
Tematy które obowiązują:
Mapa – definicja i elemnty
Podział administracyjny polski.
Położenie polski na mapie.

Pozdrawiam, Dariusz Iwański