Geografia 04.02.2023

131

Temat lekcji: Rolnictwo w Polsce.
Na lekcji omówiliśmy problematykę rolnictwa w Polsce oraz główne. kierunki produkcji rolniczej.\

Rolnictwo to jeden z trzech głównych działów gospodarki (poza przemysłem i usługami). Jego celem nadrzędnym jest wytwarzanie żywności. Produkcja rolna dzieli się na roślinną i zwierzęcą. Uprawa roślin dostarcza m.in. ziarna zbóż, warzyw i owoców. Dzięki hodowli zwierząt mamy przede wszystkim mięso, a ponadto mleko, jaja, tłuszcze, skóry i inne.

Do opanowania tematu wystarczą informacje z podręcznika, nie ma potrzeby korzystania z innych źródeł.

W sobotę 11 lutego zrobimy sobie mały sprawdzian z fauny i flory Polski. Poniżej zestaw pytań z których wybiorę kilka na sprawdzian. Temat jest opracowany w podręczniku i nie ma potrzeby korzystania z innych źródeł.

1. Wymień główne środowiska roślinne w Polsce. (wystarczą 3)
2. Które środowisko roślinne dominuje w Polsce. Podaj przykłady roślin w nim występujących (min 3 gatunki)
3. Wymień warstwy lasu oraz podaj przykłady roślin w nich występujących. (min 3 gatunki)
4. Wymień rodzaje drzew występujących w Polsce oraz podaj ich przykłady (chodzi o podstawowy podział drzew na iglaste i liściaste oraz ich przykłady min 3 z każdego)
5. Wymień kilka zwierząt dominujących w Polskich lasach
6. Wymień kilka ptaków dominujących w polskich lasach.
7. Które zwierzę jest największe w Polsce – gdzie ono żyje?
8. Wymień krzewy występujące w Polsce.

Pozdrawiam, Dariusz Iwański