24.09.2022

158

Temat lekcji: Podział administracyjny polski.

Na zajęciach omówiliśmy podział administracyjny w Polsce.

Notatka do lekcji.

W Polsce władzę wykonawczą sprawuje sejm i senat na czele z premierem. Aby usprawnić działanie władz w danych regionach wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny.
od 1999r mamy w Polsce:
-16 województw.
-308 powiatów
-2489 gminy.

Województwo – jest najwyższą jednostką podziału. Na jego czele stoi mianowany przez premiera wojewoda. Granice województw sa ustalone sztucznie a o jego granicy decydują znaki. Nazwy województw najczęściej pochodzą od krain lub obiektów geograficznych. np Warmińsko – Mazurskie, Pomorskie, czy Świętokrzyskie. itp

Powiat – Jednostka średniego stopnia na czele ze starostą. Nazwy powiatu pochodzą od miast którym nadano prawa powiatu.

Gmina – najmniejsza jednostka administracyjna na czele ze której stoi burmistrz.

Pozdrawiam, Dariusz Iwański